Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można być identyfikowanym osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Twoje dane kontaktowe można znaleźć w odcisku tej strony internetowej.

W jaki sposób pozyskujemy dane o użytkownikach?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, przekazując nam to. Na przykład.B dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (e.B. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona internetowa jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być używane do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo zażądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku, aby uzyskać dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Gdy odwiedzasz tę witrynę, twoje zachowanie podczas przeglądania może być statystycznie ocenione. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacji, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust.b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz Hoster będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków w zakresie wykonania i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z naszym hosterem.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchozą ochronę twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniono w nim również, w jaki sposób i w jakim celu jest to celowe.

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. .B. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Hiszpania

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (e.B. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Hiszpania

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość e-mailem. Wycofanie z tego danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a ich cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które ma być spowodowane ich wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także do marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ ZAWSZE PRAWO DO BYCIA Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZED PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DISCENDMENT; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA TYCH OZNACZEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRZETWARZANYM PRZEZ NAS, NIE BĘDZIEMY W STANIE PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ZA CO JEST ZALECEŃ, ABYŚMY MOGLI PRZETWARZAĆ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZAĆ PRAWA DO PRAW (ZOB.

BĘDĄ DANE OSOBOWE DO WYKORZYSTANIA DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU, MASZ PRAWO, PRZEZ CAŁY CZAS PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW DANYCH OSOBOWYCH; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, DO TEJ PORY Z BEZPOŚREDNIM ZASTOSOWANIEM W ZWIĄZKU. W PRZYPADKU KONTAKTU Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W WIĘKSZYM ZAKRESIE W CELU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ (STRESZCZENIE ART. 21 RODO 2).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadanym do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, zmieniając linię adresową przeglądarki z „http://” na „https://” i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego przechowywania danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawa do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku na dalsze pytania dotyczące tematu danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku sprzeciwu na mocy art. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

Niniejszym sprzeciwia się korzystać z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, np.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia samodzielnie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę internetową (pliki cookie innych firm). Umożliwiają one nam lub Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę trzecią (e.B. plików cookie w celu przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać bez nich (e.B. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub w celu zapewnienia pewnych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. .B funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. .B. plików cookie do pomiaru odbiorców internetowych) są obliczane na podstawie art. 1 lit. f RODO, o ile nie zaznaczono inaczej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie swoich usług. Jeżeli wymagana jest zgoda na przechowywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgody można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w przypadkach po przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może być ograniczone.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez strony trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o twoją zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Kontakt

Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku i w przypadku pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (e.B. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Wniosek e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) z niego wynikające, będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (e.B. po zakończeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, adres e-mail oraz, jeśli nie opublikujesz anonimowo, wybrana nazwa użytkownika zostanie zapisana.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarza przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie przeglądamy komentarzy na tej stronie przed aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak zniewagi lub propagandy.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik witryny możesz subskrybować komentarze po zalogowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji za pośrednictwem łącza w wiadomościach e-mail. Dane wprowadzone w ramach subskrypcji komentarzy zostaną usunięte w tym przypadku; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. .B zamówienie newslettera), dane te pozostaną u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i dane (np.B których są adresami IP) i pozostają na tej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np.B. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość e-mailem. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. Media społecznościowe

Narzędzie bezpiecznej wymiany eRecht24

Treści na tej stronie mogą być udostępniane zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter & Co. Ta strona korzysta z narzędzia bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu między sieciami a użytkownikami, dopóki użytkownik nie kliknie jednego z tych przycisków. Kliknięcie przycisku daje zgodę w rozumieniu art. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie automatycznie przesyła dane użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, pojawi się okno informacyjne podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebook, Twitter & Co., w których użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych bez tworzenia kompletnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Wtyczki Facebooka (przycisk lubię to i udostępniaj)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na tej stronie. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane zostaną również przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać za pomocą logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, które odwiedziłeś tę stronę z twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymujemy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika Na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na tej stronie. Te funkcje są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA zintegrowane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z twoim kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymujemy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystaniu przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Pinteresta

Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Gdy odwiedzasz stronę zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przesyła dane dziennika na serwer Pinteresta w USA. Dane dziennika mogą obejmować adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinteresta i pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinteresta, a także twoich praw i sposobów ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Pinteresta: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Anonimizacja ip

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Spowoduje to skrócenie adresu IP użytkownika od Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, comcompile reports on website activity oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, który uniemożliwia gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach google, a także z danych osób trzecich odwiedzających. Dane te nie mogą być skojarzone z konkretną osobą. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Czas przechowywania

Dane na poziomie użytkownika i zdarzenia przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (e.B. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. .B. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem reklamowym Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

1&1 Analityka internetowa

Ta strona korzysta z usług analitycznych 1&1 analityki internetowej. Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z 1&1, liczba odwiedzających i zachowania (np. liczba odsłon strony.B, czas trwania wizyty na stronie internetowej, współczynniki odrzuceń), źródeł odwiedzających (tj. z której strony użytkownik przychodzi), lokalizacje odwiedzających, a także dane techniczne (przeglądarki i wersje systemu operacyjnego). W tym celu 1&1 przechowuje w szczególności następujące dane:

 • Strona odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • typ urządzenia używany
 • Czas dostępu
 • Adres IP w formie zanonimizowanej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

Według 1&1 gromadzenie danych jest całkowicie anonimizowane, tak aby nie można było ich prześledzić z powrotem do poszczególnych osób. Pliki cookie nie są przechowywane przez analitykę internetową 1&1.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych za pomocą analityki internetowej 1&1, zobacz następujące łącza:

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-company-name-produktes/webanalytics/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Przetwarzanie zamówień

Podpisaliśmy umowę na realizację zamówienia z 1&1. Niniejsza umowa ma na celu zapewnienie, że przetwarzanie twoich danych osobowych zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych odbywa się w 1&1.

Piksel Facebooka

Ta witryna wykorzystuje piksel działania użytkownika Facebooka do pomiaru konwersji. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane zostaną również przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Dzięki temu zachowanie osób odwiedzających stronę może być śledzone po przekierowaniu ich do witryny dostawcy przez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych środków reklamowych.

Zebrane dane są dla nas anonimowe jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy w witrynach Facebooka, a także poza Facebookiem. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu my jako operator witryny.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz też wyłączyć funkcję remarketingu grup niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam w obszarze https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej Europejskiego Interaktywnego Sojuszu Reklam cyfrowych: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są dobrowolne. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystania do wysyłania newslettera, na przykład za pośrednictwem linku „Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przechowywane przez Użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem dostawcy usług newslettera do czasu wysłania cię z newslettera i usunięcia z listy dystrybucji biuletynu po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane w innych celach.

Po opuszczeniu listy dystrybucyjnej biuletynu twój adres e-mail będzie przechowywany na czarnej liście u nas lub.dem dostawca usług newslettera może być przechowywany na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym korespondencjom. Dane z czarnej listy są używane tylko w tym celu i nie są scalane z innymi danymi. Służy to zarówno Interesowi Użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Mailchimp

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która może być używana do organizowania i analizowania biuletynów, między innymi. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymania newslettera (e.B. adresu e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

MailChimp posiada certyfikat tarczy prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Unią Europejską (UE) a USA w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą mailchimp plik (web-beacon) zawarty w wiadomości e-mail łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Pozwala to określić, czy wiadomość newsletter została otwarta i które linki zostały klikniętą w razie potrzeby. Gromadzi również informacje techniczne (e.B. czas pobierania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy biuletynu. Są one wykorzystywane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz analizy przez MailChimp, musisz zrezygnować z newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Możesz również zrezygnować z newslettera bezpośrednio ze strony internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, skrycowanie newslettera. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przechowywane przez Użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem dostawcy usług newslettera do czasu wysłania cię z newslettera i usunięcia z listy dystrybucji biuletynu po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane w innych celach.

Po opuszczeniu listy dystrybucyjnej biuletynu twój adres e-mail będzie przechowywany na czarnej liście u nas lub.dem dostawca usług newslettera może być przechowywany na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym korespondencjom. Dane z czarnej listy są używane tylko w tym celu i nie są scalane z innymi danymi. Służy to zarówno Interesowi Użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy tak zwaną „umowę o przetwarzaniu danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieujawniania ich osobom trzecim.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną prywatnością

Ta strona integruje filmy z YouTube. Strona jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, ten tryb nie pozwala YouTube do przechowywania informacji o odwiedzających tę stronę przed ich obejrzeniem wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Jak tylko rozpoczniesz film z YouTube na tej stronie, nawiązywać połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, zezwalasz YouTube na powiązanie twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto youTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po rozpoczęciu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Jeśli to konieczne, po uruchomieniu filmu w YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczone przez Google, aby zapewnić jednolity wygląd czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq i Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Adobe

Ta witryna sieci Web używa czcionek internetowych firmy Adobe do spójnego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Gdy odwiedzasz tę witrynę, przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od firmy Adobe, aby poprawnie wyświetlać je na urządzeniu. Twoja przeglądarka łączy się z serwerami firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu firma Adobe dowie się, że dostęp do tej witryny internetowej został uzyskiwał za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Firma Adobe twierdzi, że żadne pliki cookie nie są przechowywane, gdy czcionki są dostarczane.

Firma Adobe posiada certyfikat privacy shield UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Adobe, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Polityka prywatności firmy Adobe znajduje się pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, należy zapisać adres IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane przez nie. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”).” Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (e.B. w formie kontaktowej) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (e.B. adres IP, czas pobytu odwiedzającego witrynę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o odbywaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed obraźliwym automatycznym szpiegiem i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. dostawcy handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (danych giełdowych). Odbywa się to na podstawie art. 1 lit. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub rozliczenia użytkownika z korzystania z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zawarciu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład do instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 1 lit. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

10. Usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Państwu możliwość zgłoszenia się do nas (e.B. przez e-mail, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Twoje dane będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Przesyłanie do nas wniosku przetwarzamy powiązane dane osobowe użytkownika (np.B dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w trakcie rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 niemieckiej ustawy federalnej (wszczęcie stosunku pracy), art. 1 lit. b RODO (ogólne zaśliczenie umów) oraz, w przypadku wyrażenia zgody, art. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego zgłoszenia.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie § 26 niemieckiej niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 1 lit. b RODO przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu wykonania stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zaoferować Ci oferty pracy, odrzucić oferty pracy lub wycofać Twojego wniosku, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które podajemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji są niszczone. Zatrzymanie jest wykorzystywane w szczególności do celów weryfikacji w przypadku sporu. Jeżeli okaże się, że dane będą konieczne po upływie 6-miesięcznego okresu (e.B. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe zatrzymanie może mieć miejsce również w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie oferujemy Ci oferty pracy, możesz dodać Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, aby skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Przyjęcie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na twojej wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Złożenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem składania wniosków. Osoba zainteresowana może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną trwale usunięte, chyba że istnieją prawne powody przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Recenzje w Google

Pascal Wyss
Pascal Wyss
11:32 12 Aug 22
Tolle Apartments, Coole Leute. Danke auch an Ludi für den genialen Tag auf Fluss beim Guiding!Danke allgemein für die... Tolle Zeit und die Geniale Erfahrung (vor allrm mit dem 235er Wels :-D )czytaj więcej
Irina Bleiker
Irina Bleiker
12:58 07 Aug 22
Eine wunderbare Anlage, Boote nach jedem Geschmack, Appartements von gutem, gehobenen Standart bis Luxusappartements,... die diesem Namen auch gebühren! Die Guides, allen voran Ludwig, geben immer ihr bestes! Wir kommen mit Freuden wieder!czytaj więcej
Beatrice Wyss
Beatrice Wyss
20:01 03 Aug 22
Wir waren zum ersten Mal am Ebro in diesem Camp. Schöne großzügige Apartments und der grosse Pool zum Abkühlen, so dass... auch ein Nichtfischer zu schönen Ferien kommt. Zudem unternahmen wir einen eindrucksvollen Trip mit Ludwig. Jeder von uns hatte einen speziellen Fang und mit dem Tagesausflug einen wunderschönen Tag. Denjenigen die noch nie da waren, empfehle ich das Gideing. Nachher weiss man, wo die Fische sind und hat Petri Glück.czytaj więcej
Marcel Whity
Marcel Whity
09:13 18 Jul 22
Ich war das erste mal am Ebro und es war ein absolutes Erlebnis. Die Anlage hat eine klasse Lage und liegt direkt am... Wasser. Der Blick auf die Stadt Mequinenza ist vorallem in der Dunkelheit ein Hingucker. Die Wohnung war sauber und gut ausgestattet. Die Boote waren klasse zum Angeln und verfügen über kleine Extras wie elektrische Zusatzmotoren. Die Leute vom Camp standen in jeglichen Belangen sofort zur Verfügung und standen uns mit Rat und Tat zur Seite. Ich kann die Anlage nur weiterempfehlen und komme gerne wieder.czytaj więcej
Stefan
Stefan
19:24 17 Jul 22
Daumen hoch an das Ebro-Fishing-Team !Nach neun Tagen in eurer sauberen und geräumigen Unterkunft, regelmäßigen... Poolabenden, zahlreichen informativen Gesprächen mit den freundlichen Mitarbeitern/dem Chef und unzähligen Stunden auf euren Booten bleibt mir nichts anderes übrig als 5 Sterne zu vergeben.czytaj więcej
Eric Degen
Eric Degen
17:30 17 Jul 22
Das warscheinlich beste Angelcamp am Ebro.Eine super Anlage in der man sich einfach nur wohl fühlt.Die Appartements... sind super eingerichtet mit viel Platz und der Steg direkt über die Strasse macht alles wirklich super einfach das man schnell am und auf dem Wasser ist.Dazu noch das super Personal, alles voran Raphael und Ludwig die immer ein offenes Ohr für einen hatten und geholfen haben wo sie nur konnten.Vielen Dank nochmal dafür, wir kommen wieder.czytaj więcej
Alex Loosli
Alex Loosli
19:00 04 Jul 22
War alles bestens und unkompliziert. Saubere grosszügige Appartements.
Michael
Michael
06:22 28 Jun 22
Eine Woche Exklusiv-Appartments mit toller Einrichtung und schönem Pool zum Entspannen. Unser Guide war ausgesprochen... kompetent und kannte alle wesentlichen Angelspots und Kanten.Die Zeit in Meequinenza war sehr fischreich; jeden Tag mindestens ein 2Meter+ Waller. Das Ebro Fishing Angelcamp ist definitiv eine Empfehlung wert!czytaj więcej
Wilfried Spölgen
Wilfried Spölgen
09:08 25 May 22
Wir haben gerade eine sehr schöne Woche bei Ebro-Fishing verbracht und waren mehr als zufrieden. Die Leute da machen... einen tollen Job. Wir kommen sehr gerne wieder. Die Luxus-Apartments und das Guiding mit Ludwig können wir nur empfehlen.czytaj więcej
Tim Striewisch
Tim Striewisch
22:19 21 May 22
Super Team. Tolle Ausstattung. Es fehlte an nichts. Das lässt ein Anglerherz definitiv höher schlagen.
Marcel Brockfeld
Marcel Brockfeld
14:07 14 May 22
Wir waren das erste Mal in dem Camp. Es hat uns alles super gefallen. Die gesamte Anlage von den Wohnungen, über den... Pool, bis hin zur Steganlage direkt am Ebro war perfekt. Rafael und Ludwig standen zur jeder Zeit für Fragen und Tipps zur Verfügung.Hatten ne Menge Spaß. Auf jeden Fall zu Empfehlen.czytaj więcej
Samuel Hofmann
Samuel Hofmann
10:36 12 May 22
Danke für alles!!! Wir hatten eine super Woche!!! Super Unterkunft, Super Service.Besser geht es nicht. Ludwig kümmert... sich Perfekt um alles.Danke!!!czytaj więcej
Niklas 313
Niklas 313
20:26 14 Apr 22
Top!Wir waren schon mal am Ebro. Jedoch jetzt das erste Mal bei Ebro Fishing.Wir sind super überrascht gewesen von... dem freundlichem Empfang, der Unterkunft und dem Umgang miteinander.Es ist alles so wie es sein soll. Die Boote sind super ausgestattet, das Appartement ist sauber und geräumig.Raffael und Ludwig sind super! Immer hilfsbereit und stehts bemüht den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.czytaj więcej
Jo H
Jo H
07:43 13 Apr 22
Wir waren Anfang April für 1 Woche da, gleich von Anfang an wurden wir von Ludwig herzlich empfangen, danach lief alles... reibungslos. Kaffee trinken, Karten holen. Ludwig hat uns sehr wertvolle Tipps gegeben,was zu den schönen Fängen geführt hat. Beim Exclusiv Appartement war ebenfalls nicht auszusetzen, alles war tiptop und im sehr guten Zustand.Auch die Boote sind top. Wir können das Camp nur empfehlen und kommen sicherlich nochmal wieder.czytaj więcej
Jürg Brägger
Jürg Brägger
17:33 10 Apr 22
Alles tiptop, Ludwig und sein Team machen einen Topjob. Wir haben gleich wieder gebucht und fahren im Herbst nochmal... hin.czytaj więcej
seb kau
seb kau
05:01 05 Apr 22
Danke für die schöne Zeit! Echt gute Gastgeber, schöne Appartements, guter Service!!! Das Guiding hat Spaß gemacht.... Kommen immer wieder gerne!!!! 5/5czytaj więcej
Alexander Kern
Alexander Kern
18:35 26 Mar 22
Super Lage , top Service , super guiding ,Super und saubere Zimmer !!(Danke Ludwig für die Woche!!)Lg die... boarischen Jungsczytaj więcej
bjoerNilicious
bjoerNilicious
08:01 05 Mar 22
Für mich das erste Mal am Ebro und das zur Nebenzeit! Will mir gar nicht vorstellen wir krank das das da sein muss zur... Hauoptzeit im Sommer!Die Apartments sind top! Essen machen kann man sich super, duschen wie ein Mensch! Geht ja sehr oft leider nicht bei solchen Unterkünften! Geräumig sind die Apartments auch, man kann mit 8 Leuten und ein paar extra Stühlchen super essen!Die Boote sind in 30 Dekunden zu Fuß zu erreichen! Mann kann quasi vor der Haustür beim Bierchen auf Waller absitzen, wenn man möchten! Wahnsinn!Darüber hinaus ist es anglerfish eine Erfahrung wert in einem Stausee zu angeln, der ein Dorf gefressen hat vor 60+ JahrenKJro und Ludwig (czytaj więcej
Urban _Fishing040
Urban _Fishing040
18:57 25 Feb 22
Tolles Apartment, super Lage und ein guter Service... Wir kommen gerne wieder!
Manuel Riemer
Manuel Riemer
13:21 29 Oct 21
Meine Frau und ich waren vergangenen September dort. Wirklich ein klasse Camp! Wir waren in dem Standard Apartment und... uns hat es an nichts gefehlt!Der direkte Kontakt zu Raphael war wirklich super! Egal was wir hatten, uns wurde schnell geholfen!Wir kommen gerne wieder!czytaj więcej
Philip Saloschnig
Philip Saloschnig
16:50 31 Dec 19
Supper camp !!!Hat alles perfekt gepasst von vorne bis hinten ;)Wir werden wieder kommen 😊
Tobias Haag
Tobias Haag
20:51 07 Nov 19
Geile Unterkunfte und ein super Service von Rafa und seinen Leuten 👍🏻
Max Scheller
Max Scheller
14:50 28 Oct 19
Hat super Spaß gemacht! Viel gefangen und problemlos alles funktioniert. Weiter so Leute
Fish-on-tight-line Fish-on-tight-line
Fish-on-tight-line Fish-on-tight-line
16:02 23 Sep 19
Das Ebro-Fishing Camp ist für Leute die es schlicht möchten und zu gleich für alle die , die ihren Angelurlaub Mal... etwas ganz besonders erleben wollen. Ich persönlich war dieses Jahr das Erste Mal bei Ebro-Fishing , aber nicht das erste Mal am Ebro. Ich durfte hier schon 5 andere Camps testen und muss nun sagen das ich "Meins" gefunden habe! Was erwartet jemanden dort ..... Service ! das "A und O" , Rafael und Ludwig machten alles möglich was wir uns vorstellten und das ist erstmal das wichtigste.Wenn man dann jetzt noch den unfassbar geilen Bootssteg sieht, der im übrigen Täglich gereinigt wurde, die dort für einen liegenden Boote sieht , ist jedes Angler Herz Happy Wir nahmen uns eines Der Luxus Appartements.....und Leute .....meeega geil. Alleine in der Küche dort zu kochen hat schon derbe Spaß gemacht 😁. Alles was das Herz begehrt und wenn es Mittags das Mal zu warm wurde ging es in 1,80m tiefen kühlen Pool , den man dann auch noch fast für sich alleine hätte , was will man den mehr 😅 , da geht echt nichts mehr. Also wer Mal an den Ebro möchte sollte nicht Experimentieren ! Das haben andere wie ich bereits getan, Nehmt das Geld in die Hand und gönnt euch was , das hier werdet ihr definitiv nicht bereuen. Wetter Top , Camp der Extraklasse , Nah liegende Stadt , Boote im Neuzustand , Leihservice für Ruten und Tackle und jetzt noch der Penibel saubere Steg gepart mit dem Großen Pool machen das hier zum besten Camp am Ebro . Gruß Maik Weißpfennigczytaj więcej
Alfred Szakaci
Alfred Szakaci
09:20 15 Sep 19
Das Camp ist von den Booten bis zur Unterkunft einfach Super. Besonders dickes fettes Danke an Raffael und Ludwig... 👍💪 Betreuung war mehr als genial👍👍👍 Wir kommen immer wieder gerne💪.czytaj więcej
Następne Opinie
js_loader

Recenzje na Facebooku

Ebro-Fishing
4.9
napędzany przez Facebook
Manuel Riemer
Manuel Riemer
2021-10-29T13:17:48+0000
Meine Frau und ich waren vergangenen September dort. Wirklich ein klasse Camp! Wir waren in dem Standard Apartment und... uns hat es an nichts gefehlt! Der direkte Kontakt zu Raphael war wirklich super! Egal was wir hatten, uns wurde schnell geholfen!Wir kommen gerne wieder!czytaj więcej
Magdalena Paczuła
Magdalena Paczuła
2021-09-29T15:05:19+0000
Jeżeli chcesz przeżyć przygodę życia i złowić swoją rybę życia. To idealne miejsce dla Ciebie 🤩Niesamowite miejsce nie... tylko dla wędkarzy, ale także dla ich rodzin. Apartamenty na najwyższym poziomie, urządzone tak byś czuł się przytulnie i komfortowo 😊 przestrzenny salon połączony z jadalnia. Kuchnia wyposażona w sprzęt wysokiej klasy i perełka apartamentu, sypialnia z osobistą łazienką MEGA 😍Do dyspozycji także duży basen, idealny na upalne dni. Zaś sama baza wędkarska to istne szaleństwo😍🤪 tuż nad samą wodą. Możliwość łowienia z pomostów a także wypożyczenie kompletnie wyposażonych łodzi. Przytulne miejsce, gdzie można usiąść, napić się piwka czy zrobić grilla. Na miejscu także znajduje się w pełni wyposażona kuchnia. Oczywiście nie omieszkam wspomnieć o wspaniałych ludziach Rafale i Ludwiku dzięki którym spełnisz swoje wędkarskie marzenia 🥰Szczególne podziękowania dla Rafała za poświęcony czas, wędkarską przygodę i za niewyobrażalne przeżycia. GRACIAS 🤝Gorąco polecam to miejsce i tylko to, bo dla mnie inne już nie istnieje. Jak wypad na Ebro to tylko Ebro-Fishing. Pozdrawiam do zobaczenia wkrótce 👊👊czytaj więcej
Markus Altenrath
Markus Altenrath
2021-08-30T18:07:56+0000
Danke für die Mega Geile Zeit. Ein Dankeschön auch an Rafa und ein ganz besonderes Lob gebührt dem Mega Guide Ludwig.... Bester Mann!! Hatten ne Menge Spaß und eine perfekten Tag mit Mega Tunnos. Feiner Kerl der weiß was er tut. Alles in allem nur zu empfehlen! Wir kommen wieder!Grüße an alle!czytaj więcej
Timo Schmitt
Timo Schmitt
2021-08-25T14:26:41+0000
-Super Wohnungen-Super Service-Super Boote5/5 Sterne!!
Stefan Peckmann
Stefan Peckmann
2021-07-09T16:00:04+0000
So wie man sich einen angelurlaub vorstellt alles perfekt 🤩🤩🤩
Matúš Parízek
Matúš Parízek
2021-02-14T18:30:40+0000
Top camp, amazing apartments with great location at the water. Ludek was very friendly and very experienced. He guided... us and gave us good advice. Realy enjoyed my stay there and absolutely recommend to everyone. Very good value, worth the money.czytaj więcej
Jakub Tesedikovo
Jakub Tesedikovo
2021-02-14T14:29:06+0000
For sure the best value of service you can get. Incredible service by Ludek who guided us for the whole trip. He was... very helpfull, experienced, friendly and also provided us for additional fishing equipment we didnt have with us. Amazing appartments with very good standards. You can fish directly under your appartment which is a great location for catfish and carp. There is a large pool area that can be used during the summer. Previous years we tried more camps around this area but for sure this is the best you can get i 110% recommend this place and we will for sure come back very soon.czytaj więcej
Yves Häfliger
Yves Häfliger
2021-01-07T21:13:46+0000
Auch im Dezember absolut empfehlenswert. Die Barsche und Zander beissen noch wie verrückt. Camp und Boote wie immer top.
Paweł Kabat
Paweł Kabat
2020-12-12T04:12:26+0000
Baza umieszczona w bardzo dobrej lokalizacji, blisko do centrum miasteczka oraz blisko do dopłynięcia na miejscówki.... Jeśli chodzi o standard to potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wybrednych. W niektórych hotelach czterogwiazdkowych nie ma tak jak tutaj. Polecam wszystkim!!czytaj więcej
Marek Gackowski
Marek Gackowski
2020-12-11T23:54:00+0000
Wow! What can i say? This płace rocks! It was my first time in Ebro-Fishing and surely won’t be the last one. This... place is 100% complete. Apartaments are brilliant, huge livingroom, perfect kitchen and bedrooms, each one has It’s own bathroom. Whole place is very clean, as there is an room maid who helps to keep it neat. There’s really everything you need to feel like you’re in your home. Next great thing are the boat platforms! Big WOW for that! Electricity on each one that helps you to charge boat batteries or do any maintenance with electro tools. There is a very cosy place where you can sit and enjoy a beer, take a chat with your frient or just relax. There’re many different boats to rent, anybody will find something for himself. You can bring your own boat aswell. Cameras everywhere so you don’t need to worry about your stuff. Ebro-fishing base is located perfectly, across the bridge you can find city centre with shops, restaurants and the other usefull stuff 😂 Best fishing spots start just when you start up Your engine. Rio Segre is a very good spot for summer time. If you go 500m to the left, you Enter the world of Rio Ebro! Just go right, the best spots for autumn await for you. Almost forgot... what about the base service? Next WOW! Bunch of really nice guys who know where and when you can try to beat your records! They’ll help you with everything, really! Summarizing, i can’t even imagine a better płace to stay during an Ebro trip. 20/10 from me! Cheers for Rafal and Ludwik!czytaj więcej
Szafa Siluro
Szafa Siluro
2020-12-11T23:44:17+0000
The Best place on Ebro! Beatyfull rooms, luxury! If You looking place to stay, Ebro-Fishing.de is the best choice.... Great location few steps from Ebro river. Rafael (owner) allways is glad to help You. I will come back there as soon as possible. I miss this wonderfull place ❤️czytaj więcej
Karol Lasota
Karol Lasota
2020-12-11T23:40:05+0000
Baza umieszczona w idealnym miejscu.Piękne pokoje, profesjonalne podejście do klientów, oraz przygotowanie bazy pod... względem wędkarskim na najwyższym poziomie. Polecam wszystkim, wspaniałe miejsce również na połączenie wakacji rodzinnych z wędkowaniem❤️czytaj więcej
Manu Olvr
Manu Olvr
2020-09-21T16:56:15+0000
Danke an Rafa und Ludwig für die mega tollen 7 Tage Angelurlaub bei Ebro-Fishing. 🙌Dank luxuriösen Apartments,... tadellosen Booten sowie rundum Service hat es uns an nichts gefehlt.Wir waren bereits in anderen Angelcamps am Ebro aber diese können Ebro-Fishing in Sachen Ausstattung, Komfort und Service nicht annähernd das Wasser reichen. Wir kommen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder! 😎czytaj więcej
Marius Schmidt
Marius Schmidt
2020-09-21T16:36:47+0000
Super Geiles Camp 👌👌👌Wurden betreut von A-Z super ServiceEs sind keine Wünsche offen geblieben 👍👍👍Wurden schon nach... den ersten 30min zum 1,70m Waller geführt einfach eine geile Woche gewesenRafa und Ludwig machen einen super guten JobWir kommen definitiv wiederczytaj więcej
Martin Müller
Martin Müller
2020-08-07T15:35:06+0000
Zu viert ging es Anfang Juli 2020 an den Ebro zu Ebro-Fishing.Nach einem überaus herzlichen Empfang, Führung durch... das Appartement sowie Einweisung in die Boote ging es für uns sofort los. Durch die vielen Tipps von Rafa und Ludwig konnten wir sämtliche Fischarten von Schwarz- und Flussbarsch über schöne Zander und kapitale Welse fangen.Der Service war jeden Tag zu 100% überragend und wenn es ein Problem gab, wurde es sofort durch das Ebro-Fishing-Team gelöst.Die Appartements ließen keine Wünsche offen, man fühlte sich rundum pudelwohl. Schlafzimmer mit eigenem Bad, extra Toilette, große Küche mit Backofen, Herd etc. boten einen großartigen Komfort.Zur Abkühlung ging es täglich in den hauseigenen, sehr schön angelegten Pool.Die 40 PS-Boote bieten reichlich Platz für zwei Personen und mehrere Ruten. Man ist schnell an den heißen Angelspots. Ideal waren auch viele Staufächer für das Angelequipment.Abschließend können wir sagen, dass es die beste Entscheidung war, zu Ebro-Fishing zu gehen. Weitere Besuche bei Rafa und seiner großartigen Crew werden definitiv folgen!Hier nochmals ein riesiges Dankeschön an Rafa, Ludwig und allen Anderen für diesen unvergesslichen Angelurlaub!Liebe GrüßeEuer ST_Fishing-Teamczytaj więcej
Ian Watkins
Ian Watkins
2017-09-17T16:49:28+0000
Catmasters have it sorted 6 pb's up to 203lb Daniel spreckley is the guide the kids on fire will be back.
Sascha Stolt
Sascha Stolt
2020-02-16T14:30:39+0000
Wir (meine Frau mein Sohn und ein Freund )waren letzten Sommer dort . Was soll ich sagen die Unterkunft war mega . Der... Pool und die Anlage super gepflegt und sauber . Ludwig und Rafael sind sehr kompetent in allen was sie machen . Einen großen Dank an Ludwig der uns die Einkaufsmöglichkeiten gezeigt hat und bei fragen immer geholfen hat . Es war ein unvergessliches Erlebnis... Welse und Karpfen wurden gefangen... Grill Abende am Steg mit ausgelegte Ruten .. mega Wir haben für Sommer 2020 schon gebucht.. Wir freuen uns riesig. Lg an euch .czytaj więcej
Colin Pyman
Colin Pyman
2019-12-26T14:20:02+0000
Catfish tours. Great guides Edd and jens always try a bit harder than the rest
Montserrat Virgili Mestre
Montserrat Virgili Mestre
2019-09-24T14:20:05+0000
Por ser un excelente lugar para la pesca y para descansar en sus apartamentos.
Henrik Enkrodt
Henrik Enkrodt
2019-09-20T14:25:28+0000
Hallo, ich war mit zwei Kumpels beim Ebro-Fishing Camp und muss echt sagen: Einfach super!Schönes Zimmer (wir hatten... ein Standard Apartment). Super Boot mit nem zuverlässigem Motor und geilem Echo. Weiterhin war der Service auch echt spitze. Der Ludwig ist echt ein klasse Typ und hat immer gute Tipps auf Lager. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder! Danke für den geilem Urlaub! Macht weiter so!czytaj więcej
Maik Weißpfennig
Maik Weißpfennig
2019-09-19T12:11:14+0000
Das Ebro-Fishing Camp ist für Leute die es schlicht möchten und zu gleich für alle die , die ihren Angelurlaub Mal... etwas ganz besonders erleben wollen. Ich persönlich war dieses Jahr das Erste Mal bei Ebro-Fishing , aber nicht das erste Mal am Ebro. Ich durfte hier schon 5 andere Camps testen und muss nun sagen das ich "Meins" gefunden habe! Was erwartet jemanden dort ..... Service ! das "A und O" , Rafael und Ludwig machten alles möglich was wir uns vorstellten und das ist erstmal das wichtigste.Wenn man dann jetzt noch den unfassbar geilen Bootssteg sieht, der im übrigen Täglich gereinigt wurde, die dort für einen liegenden Boote sieht , ist jedes Angler Herz Happy Wir nahmen uns eines Der Luxus Appartements.....und Leute .....meeega geil. Alleine in der Küche dort zu kochen hat schon derbe Spaß gemacht 😁. Alles was das Herz begehrt und wenn es Mittags das Mal zu warm wurde ging es in den1,80m tiefen kühlen Pool , den man dann auch noch fast für sich alleine hatte , was will man den mehr 😅 , da geht echt nichts mehr. Also wer Mal an den Ebro möchte sollte nicht Experimentieren ! Das haben andere wie ich bereits getan, Nehmt das Geld in die Hand und gönnt euch was , das hier werdet ihr definitiv nicht bereuen. Wetter Top , Camp der Extraklasse , Nah liegende Stadt , Boote im Neuzustand , Leihservice für Ruten und Tackle und jetzt noch der Penibel saubere Steg gepart mit dem Großen Pool machen das hier zum besten Camp am Ebro . Gruß Maik Weißpfennigczytaj więcej
Alfred Sz
Alfred Sz
2019-09-15T09:16:35+0000
Das Camp ist von den Booten bis zur Unterkunft einfach Super. Besonders dickes fettes Danke an Rafael und Ludwig 👍💪... Betreuung war mehr als genial👍👍👍 Wir kommen immer wieder gerne💪.czytaj więcej
Peter Solga
Peter Solga
2019-08-09T09:13:15+0000
Super geile Anlage 👍 die Boote sind auch top👌 und die Exklusiv Apartments mit Pool sind eh der Hammer 💪👌😀 kommen wieder... 😉czytaj więcej
Tobias Skubbe
Tobias Skubbe
2019-07-29T19:21:13+0000
Tolle Anlage mit super Jungs. Großes dank an Raffa und Ludwig für die Tipps und Tricks. Eins ist sicher, wir kommen... wieder :)czytaj więcej
Florian Engelke
Florian Engelke
2019-07-22T20:30:07+0000
Tolle Unterkünfte direkt am Wasser. Man fällt quasi aus dem Bett auf den Bootssteg. Es gibt immer Tipps für... erfolgreiche Touren und das Gewässer bietet für jeden Angler das richtige Erlebnis.czytaj więcej
Sandy Bauer
Sandy Bauer
2019-07-10T06:51:56+0000
Super gepflegte Anlage mit Booten, die top in Schuss sind. Die Jungs unterstützen Euch von der ersten Minute an... tatkräftig. Insgesamt eine super Woche mit schönen Fischen und toller Kameradschafft. Bis spätestens nächstes Jahr bei ebro-fishing.de 👍czytaj więcej
Manuel Wiesel
Manuel Wiesel
2019-07-01T13:23:19+0000
top🎣🙂 tolle leute , super umgebung , alles passt 5/5
Gzim Ajvazi
Gzim Ajvazi
2019-07-01T13:12:13+0000
Die Gastgeber, Unterkunft, Fischbestände, Ebro mit ihren Vielfalt (Natur)
Fabio Hari
Fabio Hari
2019-06-10T09:54:59+0000
Es waren sehr geile Tage alles was mann braucht für einnunvergessliches Abenteuer mit den Grossen Fischen. Rafa und... ludwig glänzen mit sehr viel Erfahrung und guten Tips☺️Vielen Dank für die unvergessliche Zeit bei euch. Gruss An Papa und Opa☺️👍czytaj więcej
Timmy Schaar
Timmy Schaar
2019-05-26T20:56:48+0000
Ich kann Ebro-Fishing uneingeschränkt weiterempfehlen!Das Team ist top und kümmert sich um alles.Etwas Vergleichbares... gibt es in Mequinenza nicht.Mehr geht in Sachen Unterkunft nicht.Das abendliche Angeln am Steg ist einfach super!Jeder sollte ein Guiding am oberen Stausee machen. Traumspots und gute Fische garantiert.Ein besonderes Dankeschön geht an Ludwig!Danke für die lustigen Tage!Wir kommen wieder!Raffa, Ludwig und Bubi... wir waren nicht das letzte Mal bei euch!GrußTimmyczytaj więcej
Julian Kirste
Julian Kirste
2019-05-13T15:55:46+0000
Top Spot! Sehr nettes Team!
Martin Glatz
Martin Glatz
2019-05-05T22:16:43+0000
Tolle Anlage , Super Team , Super Boote , 5Sterne Danke Raffa und Ludwig *****
Andreas Hüppi
Andreas Hüppi
2019-04-28T11:09:57+0000
Super Camp, schöne Appartements, geile Boote und super Leute.. wir kommen wider😁
Tobias Fischer
Tobias Fischer
2019-04-02T19:00:58+0000
Spitzen Appartement!☝️Super Boote!👌Erstklassiger Service ab der ersten Minute!!! 💪War eine echt schöne Woche hier,... hoffentlich bald wieder! 😉czytaj więcej
Peter Vass
Peter Vass
2019-03-31T11:37:28+0000
Das beste Camp bisher in Mequinenza. Boote und Apartments top und wirklich sehr nette Leute, die sich wirklich um alles... kümmern. Kann ich nur weiterempfehlen.czytaj więcej
Christian Lideir
Christian Lideir
2019-03-30T11:19:04+0000
Alles Top. Saubere Appertements und es wird sich um das Wohlbefinden der Gäste gekümmert. Das war nicht mein letzter... Besuch hierczytaj więcej
Meiko Weirich
Meiko Weirich
2019-02-23T13:28:32+0000
Das angeln im Februar war leicht erschwert, allerdings konnten wir mit viel Arbeit unsere Fische fangen ! An der... Anlage selbst ist nichts zu beanstanden. Es ist alles vorhanden was man brauch, von Köderfischen bis hin zu Leihruten. Unser Boot übertraf unsere Erwartungen, sowohl Echolot als auch E-Motor funktionierten tadellos. Ein großes Lob möchte ich hier noch an Ludwig aussprechen der sowohl mit seinen Fachkenntnissen als auch mit seinem Humor glänzte!DER TYP IST NE LEGENDE !🤘😂Wir kommen definitiv wieder!Grüße aus dem Saarland, Philipp und Meiko 😁✌czytaj więcej
Eugen Babiak
Eugen Babiak
2019-02-22T20:17:22+0000
Sunt lucruri foarte interesante!
Radomir Toskovic
Radomir Toskovic
2018-10-31T07:42:22+0000
Nice time....And to enjoy your time outdoor....
El Toro Kevin Widmer
El Toro Kevin Widmer
2018-10-07T12:18:59+0000
Die Unterkunft ist tiptop👌Boote sind zuverlässig und gewartet.Betreuung ist 1A, es wird auf einen eingegangen.Es... wird einem alles erklärt oder gezeigt.Alles schön sauber und gepflegt.EBRO-FISHING ist wirklich zu empfehlen, gönt es euch ☝🏼czytaj więcej
Michael Lechner
Michael Lechner
2018-09-24T14:02:18+0000
5 Sterne 👌 Danke Ebro-fishing. Wir hatten ne tolle Woche bei euch. Die Fische zierten sich zwar ein bißchen dafür hat... das drumherum umso besser gepasst. Top Unterkunft, super Boote gemütliche Anlage, schöner Bootssteeg und bestes Service. Absolut weiterzuempfehlen. Lg an Ludwig der uns mit Insiderwissen und Witz durch die Woche begleitete. Danke!czytaj więcej
Alfred Christian Mühlbachler
Alfred Christian Mühlbachler
2018-09-22T13:13:30+0000
Danke an das Team von Ebro-Fishing,es war eine perfekte Woche und uns wurde jeder Wunsch erfüllt ! Danke Raffael und... Ludwig für den reibungslosen Ablauf und die entspannte Woche!Ich von meiner Seite kann euch nur zu 100% weiter empfehlen!!!Danke für alles!!!! LG Alfredczytaj więcej
Andrè Phil Mael
Andrè Phil Mael
2018-09-12T11:40:57+0000
Also wo Fang ich am besten an😉 Ich war eine Woche bei Rafael und kann nur sagen es war der Wahnsinn!!! Eine so mega... tolle Anlage und das wichtigste Top Top gepflegt👍👍👍 Rafael hat mich in 7 Tagen zu meinen Traumfischen geführt😍😍😍 Ein Top Angler der hält was er verspricht! !!!!!!!!!!😎😎 💪💪💪 Dafür erstmal Danke,was nicht wirklich reicht für das was er geleistet hat!!!! Und die Crew dazu,mit Ludwig,Bubi,Franzi ein so tolle Stimmung die da ist einfach nur Genial... Die Anlage ist ein Traum für die ganze Familie.. Sehr sehr zu empfehlen... Ich komme wieder und das baldig... 😍 Danke für alles... Top Camp ! ! ! ! ! ! ! !czytaj więcej
Kaddii Frese
Kaddii Frese
2018-09-10T14:31:47+0000
Wir hatten einen richtig schönen Urlaub bei euch! Das Luxus-Apartement lässt keine Wünsche übrig!Die Außenanlage, mit... Pool, ist einfach nur Top 👍 genau so wie die Boote! Das Personal ist sehr freundlich und uns wurde alles in Ruhe gezeigt. Wir kommen wieder 💪5 Sterne🌟czytaj więcej
Alena Hb
Alena Hb
2018-09-10T12:15:18+0000
Eine wirklich sehr schöne Anlage mit Pool, das Apartment ist top & das Personal ist ebenfalls sehr freundlich. Ich war... wunschlos glücklich und kann es echt nur weiter empfehlen! 5 Sterne ⭐️czytaj więcej
Stefan Erlinger
Stefan Erlinger
2018-08-02T17:21:39+0000
Anlage und Personal Top. Sehr empfehlenswert!!
Jérôme Schüpbach
Jérôme Schüpbach
2018-07-30T21:13:33+0000
Immer eine Freude wieder zu kommen�
Falko Kaiser
Falko Kaiser
2018-07-29T19:33:37+0000
Leider nur eine Woche in diesem Top ausgestattetem Camp.Die Boote 1a,die Luxus Unterkunft lässt keine Wünsche offen und... der Pool rundet das Paket nochmal ab.Wir wahren mit Frauen dort,konnten in ruhe Angeln und die Damen am Pool relaxen.Rafael und sein Team wuseln sofort los wenn irgendetwas fehlt oder gebraucht wird(außer die Shirts da brauchte er ein paar mehr erinnerungen xD) Pablo hat uns mit schlechtem Deutsch aber vollen Einsatz von Händen und Füßen alles wichtige am Boot und auf dem Wasser gezeigt,und morgens unser Boot getankt und Startklar gemacht.Ludwig ist der perfekt Ansprechpartner um versteckte Plätze weit ab der Zivilisation zu finden,aber auch seine Geschichten fesseln einem das man aufpassen muss das Angeln nicht zu vergessen.Abends nen Absacker beim Bobi oder am Steg passt jeden Abend.Wir hatten das Glück andere bekloppte Gäste um uns zu haben,so war der Urlaub Perfekt.Schöne Grüße hier nochmal an Torben und Manuel (260+Junge)Nach langem überlegen nichts zu meckern gefundenWir kommen wieder!!!czytaj więcej
Manuel Pfaff
Manuel Pfaff
2018-07-28T09:58:34+0000
Der beste Angelurlaub aller Zeiten ! Top Zimmer super Ausstattung preis Leistung ist � % !!!freue mich jetzt schon auf... das nächste mal !!!!Jungs ihr seid spitze !weiter so �czytaj więcej
Roli Geiger
Roli Geiger
2018-07-20T18:19:23+0000
Haben zwei super Wochen im Camp verbracht�Super Service danke an Paplo und Ludwig super Einführung und immer bereit zum... helfen, danke auch allen im Hintergrund alles gepflegt und am Morgen wie aus Zauberhand alles wieder in Ordnung gebracht�� lauter tolle Leute kennengelernt�Topp��danke Rafael wir kommen wieder��czytaj więcej
Michaela Ankrisch
Michaela Ankrisch
2018-05-09T07:51:06+0000
Seb Perch
Seb Perch
2018-05-07T05:57:35+0000
Also ein Camp zum Träumen, das Luxus Appartement war der reinste Hammer! Top ausgestattet und mit allem drum und dran!... Der Service und die Boote bei Rafael sind ebenfalls wunderbar! Bin erst 1 Woche zurück möchte aber am liebsten gestern schon wieder dort sein! Danke nochmal für die Wahnsinns Woche �czytaj więcej
Dieter Häfliger
Dieter Häfliger
2018-04-28T22:18:03+0000
Hansi Mürger
Hansi Mürger
2018-04-25T07:28:35+0000
BESSER GEHT ES NICHT!!!Service SuperUnterkunft SuperBoot ein TraumAlle Freundlich und nett.Rafael und Bubi Ihr... habt eine Perle erschaffenczytaj więcej
Marco Breite
Marco Breite
2018-04-17T19:19:24+0000
Aurel Lupasteanu
Aurel Lupasteanu
2018-03-29T09:37:05+0000
Elvir Hadzic
Elvir Hadzic
2018-03-28T09:15:49+0000
samo napred u nove rekorde ubedljivo ste najbolji
Arndt Bertlich
Arndt Bertlich
2018-03-17T12:41:22+0000
Ein grandioses Team das Camp ist super ausgestattet schicke Boote und eine tolle Steg Anlage 👍🏻👍🏻👍🏻🎣🎣🎣 Immer wieder... gerne😊😊czytaj więcej
Lukas Terdues
Lukas Terdues
2018-03-17T11:59:22+0000
Katharina Jan Habura
Katharina Jan Habura
2017-12-24T14:57:49+0000
Super Camp :) Da passt einfach alles :)))))
Geli Ha
Geli Ha
2017-12-24T14:57:10+0000
Super Anlage � Jeden zu empfehlen der mal zum ebro möchte !!
Fincas Marcjoan
Fincas Marcjoan
2017-11-12T09:53:44+0000
Excelente ubicacion en mequinenza en primera linea, calidad de las instalaciones y servicios inmejorables
Silke Liedke
Silke Liedke
2017-10-17T08:32:15+0000
Vielen Dank für eine phantastische Woche bei Euch! Das wahrscheinlich beste Angel "Camp" überhaupt! Unser besonderer... Dank geht an Raphael Habura, die gute Seele und toller Guide!czytaj więcej
Martin DK Tripal
Martin DK Tripal
2017-10-03T11:48:10+0000
John Edwards
John Edwards
2017-09-28T20:25:51+0000
Fantastic carp fishing no chance of any good cat unless you have a boat that you have to register or hire But the weed... is really bad this year apparently. Buy your tackle before coming out as both shops expensive.But will definitely come again beautiful scenery and wild life.czytaj więcej
Liviu Buhazi
Liviu Buhazi
2017-09-09T15:33:23+0000
Tina Ge
Tina Ge
2017-07-18T21:43:02+0000
Wir hatten einen perfekten Urlaub! Macht weiter so!!! Bis bald�
Matt Ruston
Matt Ruston
2017-06-18T17:56:00+0000
Can not recommend it enough I was there with catmasters
Vlodek Vikrotovych Gavrylers
Vlodek Vikrotovych Gavrylers
2017-05-19T18:02:15+0000
Cindy Van Kerckhove
Cindy Van Kerckhove
2017-04-15T20:01:54+0000
Mario Brunner
Mario Brunner
2017-04-15T06:47:54+0000
Dai Williams
Dai Williams
2017-04-09T10:44:15+0000
Marcel Celi Graf
Marcel Celi Graf
2017-03-19T12:20:46+0000
Sebastian Przesdzing
Sebastian Przesdzing
2017-01-08T10:27:59+0000
JEST TAM SUPER MNUSTWO WSZYSTKICH GATUNKÓW RYB POLECAM.
Aleksandra Kaczmarek
Aleksandra Kaczmarek
2017-01-07T19:15:45+0000
Gorąco polecam !!!! Było super !!! ���
Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
2017-01-07T19:13:33+0000
Było super! Polecam wszystkim!
Patrick Boljesic
Patrick Boljesic
2017-01-07T07:47:28+0000
Freue mich jedes jahr aufs neue..egal vom ufer oder vom Boot aus ..super Bedingungen..das Team kümmert sich ums rund... herum ...einfach nur crazy...und vlt kennt der eine oder andere Angler es auch..wie kann ich meine Frau für den Trip begeistern?bei dieser location kein Thema �� alles in einem..ein Traum ..kann es wirklich nur empfehlen.czytaj więcej
Paweł Drygala
Paweł Drygala
2017-01-06T11:11:54+0000
Ich fande es super.Große Fische.Tolles Hotel und ein großer Pool.Ein idealer Ort zum entspannen und zum Angeln.Auf... jeden fall komm ich wieder!czytaj więcej
Simona Botta
Simona Botta
2017-01-06T10:53:51+0000
Meine Familie und ich wir fanden die Anlage super. Kinder hatten Spaß im Pool.Für groß und klein ist alles dabei�, wir... kommen wieder�czytaj więcej
Następne recenzje

Znajdziesz nas tutaj

Trasa

Twoje położenie:

Czy przypadkiem masz ochotę na duże zniżki na następną podróż do Ebro?

Za szybko

Carretera Granja de Escarpe
km.1,
50170 Mequinenza, Zaragoza
Hiszpania
Email: service@ebro-fishing.com
Adres URL: https://www.ebro-fishing.de

Telefon / Whatsapp: +34 641 102 550

Dobre czasy

Poniedziałek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Wtorek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Środa08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Czwartek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Piątek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Sobota08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
NiedzielaSiesta & Angelzeit

Blog szepcze

Więcej w Blog wędkarski Ebro

Przewodniki Insights

Za szybko

Carretera Granja de Escarpe
km.1,
50170 Mequinenza, Zaragoza
Hiszpania
Email: service@ebro-fishing.com
Adres URL: https://www.ebro-fishing.de

Telefon / Whatsapp: +34 641 102 550

Celuj w ryby w Ebro

Dobre czasy

Poniedziałek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Wtorek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Środa08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Czwartek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Piątek08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
Sobota08:00 - 13:00 i 14:00 - 20:00
NiedzielaSiesta & Angelzeit