Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można być identyfikowanym osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Twoje dane kontaktowe można znaleźć w odcisku tej strony internetowej.

W jaki sposób pozyskujemy dane o użytkownikach?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, przekazując nam to. Na przykład.B dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (e.B. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona internetowa jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być używane do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo zażądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku, aby uzyskać dalsze pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Gdy odwiedzasz tę witrynę, twoje zachowanie podczas przeglądania może być statystycznie ocenione. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacji, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust.b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz Hoster będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków w zakresie wykonania i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z naszym hosterem.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchozą ochronę twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśniono w nim również, w jaki sposób i w jakim celu jest to celowe.

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. .B. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest:

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Hiszpania

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (e.B. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Andreas Zellweger
Carretera Granja de Escarpe, km 1
50170 Mequinenza, Zaragoza Hiszpania

Telefon: 00 34 974 465 062
E-mail: service@ebro-fishing.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość e-mailem. Wycofanie z tego danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a ich cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które ma być spowodowane ich wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także do marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ ZAWSZE PRAWO DO BYCIA Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZED PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DISCENDMENT; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA TYCH OZNACZEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRZETWARZANYM PRZEZ NAS, NIE BĘDZIEMY W STANIE PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ZA CO JEST ZALECEŃ, ABYŚMY MOGLI PRZETWARZAĆ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZAĆ PRAWA DO PRAW (ZOB.

BĘDĄ DANE OSOBOWE DO WYKORZYSTANIA DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU, MASZ PRAWO, PRZEZ CAŁY CZAS PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW DANYCH OSOBOWYCH; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, DO TEJ PORY Z BEZPOŚREDNIM ZASTOSOWANIEM W ZWIĄZKU. W PRZYPADKU KONTAKTU Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W WIĘKSZYM ZAKRESIE W CELU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ (STRESZCZENIE ART. 21 RODO 2).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadanym do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, zmieniając linię adresową przeglądarki z „http://” na „https://” i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego przechowywania danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawa do sprostowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku na dalsze pytania dotyczące tematu danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • W przypadku sprzeciwu na mocy art. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

Niniejszym sprzeciwia się korzystać z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, np.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia samodzielnie lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie stron trzecich mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę internetową (pliki cookie innych firm). Umożliwiają one nam lub Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę trzecią (e.B. plików cookie w celu przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać bez nich (e.B. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub w celu zapewnienia pewnych funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. .B funkcji koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. .B. plików cookie do pomiaru odbiorców internetowych) są obliczane na podstawie art. 1 lit. f RODO, o ile nie zaznaczono inaczej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie swoich usług. Jeżeli wymagana jest zgoda na przechowywanie plików cookie, przechowywanie przedmiotowych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgody można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w przypadkach po przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może być ograniczone.

O ile pliki cookie są wykorzystywane przez strony trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej deklaracji o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o twoją zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Kontakt

Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku i w przypadku pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (e.B. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Wniosek e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) z niego wynikające, będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zostało to zakwestionowane.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (e.B. po zakończeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, adres e-mail oraz, jeśli nie opublikujesz anonimowo, wybrana nazwa użytkownika zostanie zapisana.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarza przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie przeglądamy komentarzy na tej stronie przed aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak zniewagi lub propagandy.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik witryny możesz subskrybować komentarze po zalogowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji za pośrednictwem łącza w wiadomościach e-mail. Dane wprowadzone w ramach subskrypcji komentarzy zostaną usunięte w tym przypadku; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innych celach i gdzie indziej (np. .B zamówienie newslettera), dane te pozostaną u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i dane (np.B których są adresami IP) i pozostają na tej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np.B. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość e-mailem. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. Media społecznościowe

Narzędzie bezpiecznej wymiany eRecht24

Treści na tej stronie mogą być udostępniane zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter & Co. Ta strona korzysta z narzędzia bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu między sieciami a użytkownikami, dopóki użytkownik nie kliknie jednego z tych przycisków. Kliknięcie przycisku daje zgodę w rozumieniu art. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie automatycznie przesyła dane użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, pojawi się okno informacyjne podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebook, Twitter & Co., w których użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych bez tworzenia kompletnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Wtyczki Facebooka (przycisk lubię to i udostępniaj)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na tej stronie. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane zostaną również przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać za pomocą logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje, które odwiedziłeś tę stronę z twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymujemy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika Na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na tej stronie. Te funkcje są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA zintegrowane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej witryny ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z twoim kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie otrzymujemy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych, a także ich wykorzystaniu przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Instagramu: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Pinteresta

Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Gdy odwiedzasz stronę zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Wtyczka przesyła dane dziennika na serwer Pinteresta w USA. Dane dziennika mogą obejmować adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinteresta i pliki cookie.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinteresta, a także twoich praw i sposobów ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Pinteresta: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Anonimizacja ip

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Spowoduje to skrócenie adresu IP użytkownika od Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam obcięty. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, comcompile reports on website activity oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, który uniemożliwia gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Dzięki temu można tworzyć raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach google, a także z danych osób trzecich odwiedzających. Dane te nie mogą być skojarzone z konkretną osobą. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Czas przechowywania

Dane na poziomie użytkownika i zdarzenia przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (e.B. identyfikatorem użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. .B. plikami cookie DoubleClick, identyfikatorem reklamowym Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

1&1 Analityka internetowa

Ta strona korzysta z usług analitycznych 1&1 analityki internetowej. Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. W ramach analiz z 1&1, liczba odwiedzających i zachowania (np. liczba odsłon strony.B, czas trwania wizyty na stronie internetowej, współczynniki odrzuceń), źródeł odwiedzających (tj. z której strony użytkownik przychodzi), lokalizacje odwiedzających, a także dane techniczne (przeglądarki i wersje systemu operacyjnego). W tym celu 1&1 przechowuje w szczególności następujące dane:

 • Strona odsyłacza (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • typ urządzenia używany
 • Czas dostępu
 • Adres IP w formie zanonimizowanej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

Według 1&1 gromadzenie danych jest całkowicie anonimizowane, tak aby nie można było ich prześledzić z powrotem do poszczególnych osób. Pliki cookie nie są przechowywane przez analitykę internetową 1&1.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie statystycznej zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych za pomocą analityki internetowej 1&1, zobacz następujące łącza:

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-company-name-produktes/webanalytics/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Przetwarzanie zamówień

Podpisaliśmy umowę na realizację zamówienia z 1&1. Niniejsza umowa ma na celu zapewnienie, że przetwarzanie twoich danych osobowych zgodną z przepisami o ochronie danych osobowych odbywa się w 1&1.

Piksel Facebooka

Ta witryna wykorzystuje piksel działania użytkownika Facebooka do pomiaru konwersji. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane zostaną również przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Dzięki temu zachowanie osób odwiedzających stronę może być śledzone po przekierowaniu ich do witryny dostawcy przez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych środków reklamowych.

Zebrane dane są dla nas anonimowe jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy w witrynach Facebooka, a także poza Facebookiem. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu my jako operator witryny.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz też wyłączyć funkcję remarketingu grup niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam w obszarze https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej Europejskiego Interaktywnego Sojuszu Reklam cyfrowych: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są dobrowolne. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystania do wysyłania newslettera, na przykład za pośrednictwem linku „Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przechowywane przez Użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem dostawcy usług newslettera do czasu wysłania cię z newslettera i usunięcia z listy dystrybucji biuletynu po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane w innych celach.

Po opuszczeniu listy dystrybucyjnej biuletynu twój adres e-mail będzie przechowywany na czarnej liście u nas lub.dem dostawca usług newslettera może być przechowywany na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym korespondencjom. Dane z czarnej listy są używane tylko w tym celu i nie są scalane z innymi danymi. Służy to zarówno Interesowi Użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Mailchimp

Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która może być używana do organizowania i analizowania biuletynów, między innymi. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymania newslettera (e.B. adresu e-mail), są one przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

MailChimp posiada certyfikat tarczy prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Unią Europejską (UE) a USA w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą mailchimp plik (web-beacon) zawarty w wiadomości e-mail łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Pozwala to określić, czy wiadomość newsletter została otwarta i które linki zostały klikniętą w razie potrzeby. Gromadzi również informacje techniczne (e.B. czas pobierania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy biuletynu. Są one wykorzystywane wyłącznie do statystycznej analizy kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz analizy przez MailChimp, musisz zrezygnować z newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Możesz również zrezygnować z newslettera bezpośrednio ze strony internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, skrycowanie newslettera. Cofnięcie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przechowywane przez Użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem dostawcy usług newslettera do czasu wysłania cię z newslettera i usunięcia z listy dystrybucji biuletynu po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane w innych celach.

Po opuszczeniu listy dystrybucyjnej biuletynu twój adres e-mail będzie przechowywany na czarnej liście u nas lub.dem dostawca usług newslettera może być przechowywany na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym korespondencjom. Dane z czarnej listy są używane tylko w tym celu i nie są scalane z innymi danymi. Służy to zarówno Interesowi Użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności MailChimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy tak zwaną „umowę o przetwarzaniu danych” z MailChimp, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieujawniania ich osobom trzecim.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną prywatnością

Ta strona integruje filmy z YouTube. Strona jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, ten tryb nie pozwala YouTube do przechowywania informacji o odwiedzających tę stronę przed ich obejrzeniem wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Jak tylko rozpoczniesz film z YouTube na tej stronie, nawiązywać połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, zezwalasz YouTube na powiązanie twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto youTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po rozpoczęciu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Jeśli to konieczne, po uruchomieniu filmu w YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat polityki prywatności YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczone przez Google, aby zapewnić jednolity wygląd czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq i Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Adobe

Ta witryna sieci Web używa czcionek internetowych firmy Adobe do spójnego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Gdy odwiedzasz tę witrynę, przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od firmy Adobe, aby poprawnie wyświetlać je na urządzeniu. Twoja przeglądarka łączy się z serwerami firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu firma Adobe dowie się, że dostęp do tej witryny internetowej został uzyskiwał za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Firma Adobe twierdzi, że żadne pliki cookie nie są przechowywane, gdy czcionki są dostarczane.

Firma Adobe posiada certyfikat privacy shield UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Adobe, odwiedź stronę: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Polityka prywatności firmy Adobe znajduje się pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, należy zapisać adres IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane przez nie. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”).” Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (e.B. w formie kontaktowej) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (e.B. adres IP, czas pobytu odwiedzającego witrynę na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o odbywaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed obraźliwym automatycznym szpiegiem i spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (e.B. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 1 lit. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. dostawcy handlu elektronicznego i płatności

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (danych giełdowych). Odbywa się to na podstawie art. 1 lit. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub rozliczenia użytkownika z korzystania z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zawarciu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład do instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 1 lit. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

10. Usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Państwu możliwość zgłoszenia się do nas (e.B. przez e-mail, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej informujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Twoje dane będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel gromadzenia danych

Przesyłanie do nas wniosku przetwarzamy powiązane dane osobowe użytkownika (np.B dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w trakcie rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 niemieckiej ustawy federalnej (wszczęcie stosunku pracy), art. 1 lit. b RODO (ogólne zaśliczenie umów) oraz, w przypadku wyrażenia zgody, art. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili cofnąć. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego zgłoszenia.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie § 26 niemieckiej niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG) i art. 1 lit. b RODO przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych w celu wykonania stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zaoferować Ci oferty pracy, odrzucić oferty pracy lub wycofać Twojego wniosku, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które podajemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji są niszczone. Zatrzymanie jest wykorzystywane w szczególności do celów weryfikacji w przypadku sporu. Jeżeli okaże się, że dane będą konieczne po upływie 6-miesięcznego okresu (e.B. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe zatrzymanie może mieć miejsce również w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO) lub jeśli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie oferujemy Ci oferty pracy, możesz dodać Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, aby skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wakatów.

Przyjęcie do puli kandydatów opiera się wyłącznie na twojej wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Złożenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z trwającym procesem składania wniosków. Osoba zainteresowana może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną trwale usunięte, chyba że istnieją prawne powody przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.